AKTUALNOŚCI
2018-01-16 14:01:35

 Harmonogram odbioru odpadów 2018

więcej

Firma

"KOMWAD" Spółka z o.o. w Wadowicach rozpoczęła swoją działalność 1 października 1994 r. Utworzona została z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Spółkę z o.o.

Obecnie zatrudniamy ok  40 stałych pracowników.

Główny profil działalności firmy to  administracja i zarządzanie nieruchomościami, kompleks usług komunalnych, sprzedaż gazu płynnego oraz szeroki zakres usług serwisowych urządzeń gazowych.

 

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza i Zarząd.  

 

Zarząd

inż. Tadeusz Wojtyłko – prezes            t.wojtylko@komwad.pl

mgr Izabella Szafraniec – prokurent   i.szafraniec@komwad.pl

 

Udziałowcy:

49% Gmina Wadowice

51% inni udziałowcy

 

KRS 0000224696

NIP 551-10-01-109

Regon 070462140

Kapitał zakładowy 59 100,00


Hosting & design ANFA