K

Profile działalności

Zarządzanie Nieruchomościami

KOMWAD Spółka. Z 0.0. istnieje na małopolskim rynku nieruchomości od 1994r. Specjalizujemy się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do Właścicieli lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych, którym oferujemy kompleksową obsługę ich nieruchomości . Podejmujemy również zadania związane z zarządzaniem innymi obiektami, w tym budynkami użytkowymi jak również cmentarzami.

Z

Pełna oferta usług oferowanych przez naszą Spółkę obejmuje:

 • zarządzanie i administracja
 • obsługa finansowo-księgowa
 • obsługę prawną – przygotowanie wymaganych dokumentów
 • obsługę prac remontowo-konserwacyjnych
 • obsługę wywozu nieczystości stałych

Naszym celem jest zagwarantowanie naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa i satysfakcjonującego poziomu kosztów utrzymania nieruchomości.

W tym celu zatrudniamy zespół doświadczonych zarządców nieruchomości, księgowych, specjalistów obsługi technicznej. To dzięki nim nie będą się Państwo musieli martwić o żadne bieżące sprawy Wspólnoty. W Państwa imieniu zawrzemy umowy z dostawcami mediów, wynegocjujemy korzystne stawki usług, ubezpieczymy nieruchomość, ustalimy zaliczki na pokrycie zarządu nieruchomością wspólną oraz zlecimy usuwanie awarii i dokonanie przeglądów technicznych budynku.

W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie i niezawodne metody usprawniające obsługę nieruchomości, co sprawia, że współpraca z nami jest wygodna i bezpieczna.

Z

Czym się wyróżniamy?

 • wieloletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości
 • znajomością potrzeb i wymagań naszych Klientów
 • elastyczność i dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb
 • fachowa i rzetelna obsługa
 • racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości
 • konkurencyjne ceny świadczonych usług

Wybór odpowiedniego zarządcy to najtrudniejsze z zadań stojących przed właścicielami nieruchomości i zarządami Wspólnot Mieszkaniowych. To od tej decyzji zależy, czy Wasze codzienne życie zdominuje troska o bieżące sprawy i finanse związane z funkcjonowaniem Waszych nieruchomości, czy też będziecie w nich mieszkać.

Niniejszym mamy przyjemność zaoferować Państwu nasze usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Wyznaczony do opieki nad Państwa Wspólnotą Zarządca nieruchomości zagwarantuje, że zarządzanie będzie wykonywane rzetelnie według najlepszych standardów zawodowych z należytą starannością, przy maksymalnym zaangażowaniu dla Państwa dobra. Będą mogli Państwo liczyć na fachowe poprowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych, prawnych, księgowych i technicznych, a co za tym idzie – na poprawę jakości zamieszkiwania.

Pakiet usług w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną

Z

Reprezentacja wspólnoty

reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej; reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami (w cenie pakietu podstawowego proponujemy porady oraz usługi współpracujących z naszą firmą kancelarii prawnych).
Z

Obsługa prawna

reprezentacja wspólnoty w stosunkach wewnętrznych, porady prawne, przygotowanie pism, opinii, generowanie wezwań, ewentualne przygotowanie pozwu do sądu, opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów).
Z

Obsługa bankowo – księgowa

otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek (wybór banku oraz typu rachunków, przy czym współpracując z kilkoma bankami jesteśmy w stanie zaoferować korzystne ceny usług bankowych dla Wspólnot), prowadzenie wszystkich rozliczeń z dostawcami mediów;
prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną (stałe monitorowanie i możliwość przekazywania na bieżąco informacji o stanie rozliczeń Wspólnoty jak i każdego indywidualnego właściciela lokalu); naliczanie i pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości; pobieranie i windykacja dochodów z pożytków; przygotowywanie projektów planu gospodarczego; sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnoty w okresach ustalonych z zarządem.
Z

Obsługa kasowa

prowadzimy swoją kasę, w której opłaty od właścicieli przyjmowane są bez opłat i przekazywane na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych
Z

Obsługa administracyjna

zawieranie, kontrolowanie jakości, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu negocjowanie, zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku; dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;

prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, wielkości udziałów, weryfikowanie stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości wspólnej; przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej; prowadzenie korespondencji z właścicielami; wyszukiwanie firm świadczących wszelkie usługi, organizowanie zapytań ofertowych na usługi i prace remontowe, montażowe itp. negocjowanie cen i warunków umów; organizowanie przeglądów okresowych dla nieruchomości

Z

Obsługa techniczna nieruchomości

bieżący nadzór nad użytkowaniem obiektów budowlanych na terenie nieruchomości wspólnej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym celem niedopuszczenia do pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej; prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego przeprowadzanie na koszt Wspólnoty okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w rozdziale 6 ustawy – Prawo budowlane;

udostępnianie przedstawicielom jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie dokumentacji technicznej budynków, a także protokołów z kontroli obiektów budowlanych oraz ocen i ekspertyz dotyczących ich stanu technicznego; przestrzeganie obowiązków przewidzianych w rozdziale 7 ustawy – Prawo budowlane na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej; zlecenie i kontrola bieżących napraw oraz kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków; przygotowywanie planów remontowych; nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje – odbiór tych prac; wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.

Wyrażamy nadzieję, iż nasza oferta spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony.

Usługi komunalne

Od ponad 20 lat świadczymy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów

Posiadamy profesjonalny transport przeznaczony do przewozu wszystkich rodzajów kontenerów

Rodzaje kontenerów udostępnianych przez firmę KOMWAD dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego Klienta

Odbiór odpadów może odbywać się na każde zlecenie w przeciągu od 12 do 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia, jednorazowo i wielokrotnie lub na warunkach uzgodnionych w umowie

Wynajem kontenerów do 3 dni (za dodatkową opłatą możliwość przedłużenia wynajmu)

Rozliczanie na podstawie faktycznej wagi wywiezionych odpadów.

W ramach usług komunalnych oferujemy:

Z

Kompleksowy odbiór odpadów

 • Komunalnych
 • Segregowanych
 • Budowlanych i poremontowych
Z

Sprzedaż pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

(szkło, plastik, papier, zmieszane oraz BIO)

 • Pojemniki 120L, 240L oraz 1100L
Z

Dzierżawa kontenerów

 • Kontenery – KP7 (5m3 oraz 7m3)

Wyrażamy nadzieję, iż nasza oferta spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony.

Usługi remontowo-budowlane

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu nieruchomościami z czym związane są prace remontowe, oferujemy również usługi remontowo-budowlane. W naszej ofercie znajdują się przede wszystkim:

Z

Termomodernizacja oraz remonty elewacji

Z

Remonty dachów oraz inne usługi dekarskie oraz pokrywcze

pokrycia bitumiczne, pokrycia z blachy, blachodachówki, dachówki
Z

Obróbki blacharskie, okuwanie kominów

Z

Montaż rynien i rur spustowych

Z

Montaż oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Z

Układanie kostki brukowej oraz chodników

Z

Wykonujemy oraz montujemy wiaty śmietnikowe, drewutnie, składziki na indywidualne zamówienie

Z

Inne prace konserwacyjne i naprawy związane z budynkami oraz terenem i infrastrukturą towarzyszącą

Przeglądy techniczne budynków:

Oferujemy wykonywanie przeglądów technicznych budynków wymaganych przez art. 62 Prawa Budowlanego tj.

Z

przeglądów ogólnobudowlanych rocznych i pięcioletnich,

Z

instalacji i urządzeń gazowych,

Z

kominiarskich,

Z

instalacji elektrycznej oraz odgromowej.

Ponadto jesteśmy otwarci na współpracę przy realizacji inwestycji i zamierzeń budowlanych.

Wyrażamy nadzieję, iż nasza oferta spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony.

Centrum Gazowo – Ogrodnicze

Nasze Centrum mieści się przy ulicy Zegadłowicza (Gazowa Stacja Paliw w Gorzeniu Dolnym).

Naszym klientom proponujemy kompleks usług związanych ze sprzedażą gazu płynnego, serwisem urządzeń gazowych oraz zakupem części do urządzeń gazowych.

Zatrudniamy przeszkolonych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami.

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy GASPOL, wiodącego dystrybutora gazu.

Na indywidualne zamówienie prowadzimy sprzedaż gazów technicznych firmy Linde, światowego koncernu zajmującego się produkcją i dystrybucją gazów technicznych.

W ramach stałej współpracy oferujemy naszym klientom dostawę gazu do domu.

W centrum ogrodniczym naszym klientom oferujemy wszelkiego rodzaju podłoża ogrodnicze, jak również nawozy BIO i mineralne renomowanych firm.

Sprzedaż gazu i akcesoriów gazowych:

Z

Gaz propan – butan 33 kg

Z

Gaz propan – butan 30 kg

Z

Gaz propan – butan 11 kg

Z

Gaz propan – butan 10 kg

Z

Gaz propan – butan FP

Z

Butle gazowe 11 kg, 3 kg, 2 kg, 1 kg

Z

Wymiana butli turystycznych

Z

Szereg akcesoriów gazowych

Sprzedaż artykułów ogrodniczych:

Z

Ziemia uniwersalna

Z

Ziemia pod iglaki

Z

Podłoże torfowo – kokosowe

do rozsadów i rododendronów
Z

Torf

Z

Kora

Z

Nawozy BIO oraz mineralne

do trawników, drzew owocowych, warzyw, krzewów